• 446
    0

    Διαβάζετε καθημερινά; Όχι. Διαβάζω μόνο όταν βρίσκομαι σε περίοδο ηρεμίας. Από ποια ανάγκη σας προκύπτει η αναγνωστική συνήθεια; Από την ανάγκη της φυγής από την καθημερινότητα. ...